Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden.

Cum dilectione hominum et odio vitiorum

  • Augustinus

Reacties

reacties


Post Author: admin