De lichtmot vliegt in de vlam der lamp, omdat zij de smart van het verbranden niet kent; de visch slikt het aas van den vischhaak, omdat hij het gevaar daarvan zich niet bewust is. Wij echter laten niet af van de genietingen des levens, ofschoon wij zeer goed weten dat deze omstrikt zijn met een net van onheil: wee over de ondoorgrondelijke diepte van het onverstand.

Reacties

reacties


Post Author: admin