De mensen hebben slechts weinig begrip van wat eenzaamheid is, en hoeverre deze zich uitstrekt. Want een menigte is geen gezelschap; en gezichten zijn slechts een galerij schilderijen; en een gesprek is slechts een rinkelend cimbaal, waar de liefde ontbreekt.

Reacties

reacties


Post Author: admin