Het is een bewijs van schranderheid, te weten dat men schrander is. Het zijn de dommen die niet weten dat zij dom zijn.

Reacties

reacties


Post Author: admin